Natur på recept

Natur på recept er et rehabiliterende tilbud til sygemeldte og ledige borgere.

Billede af træ i skoven

Herunder kan du se en lille film om, hvad Natur på recept er. 

Praktisk information om Natur på recept

Natur på recept er et tilbud til dig, som er glad for naturen og som er ramt af stress, angst eller depression i let til moderat grad.

Er du interesseret i at blive en del af forløbet, kan din sagsbehandler henvise dig til forløbet. Herefter vil du blive kontaktet af Helen Kjærsgaard fra Sundhedshuset i Silkeborg, som du kan stille spørgsmål til, og I kan sammen tale om, om forløbet er noget for dig.

Forløbet foregår tirsdage og torsdage, hvor vi er sammen 1½ -2 timer pr. gang.

Vi mødes på skiftende lokaliteter, f.eks. ved Vejlsøvej, Aqua og Nordskoven. 

Forløbet er på 8 uger og indeholder 2 ugentlige aktiviteter.

Indholdet på mødegangene varetages på skift af AQUA, Naturstyrelsen og Sundhedshuset. På alle mødegangene møder du fysioterapeut Morten Bach Larsen fra Sundhedshuset.

 Når der er planlagt kommende forløb, kan du se det her.

Henvend dig til din sagsbehandler for at finde ud af, om det kunne passe ind i din plan at deltage.
Hvis du er henvist, men endnu ikke har hørt noget fra tilbuddet, er du meget velkommen til at kontakte Helen Kjærsgaard som afholder opstarts samtalerne.
Du kan finde kontaktoplysninger på Helen i boksen med overskriften "Kontakt".

Din arbejdsgang som sagsbehandler:

1. Natur på recept er for sygemeldte/ledige borgere med stress, angst og depression i let til moderat grad.

2. Efter aftale med borgeren sender du en mail til sundhedskoordinatoren på kpr@silkeborg.dk med teksten ”Henvisning“ i emnefeltet.
Mailen skal indeholde borgerens navn, CPR nummer, telefonnummer, mailadresse samt målgruppe (altså sygedagpenge, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, kontanthjælp, uddannelseshjælp eller sygemeldt fleksjobber etc.)

3. Du er som sagsbehandler ansvarlig for at lave et samtykke til videregivelse/indhentning af oplysninger til/fra Natur på recept.
Det er tilstrækkeligt med et mundtligt samtykke.
Skriv i mailen til sundhedskoordinator, at borger har givet samtykke.

4. På borgerens ’Min Plan’ på Jobnet.dk tilføjer du Natur på recept som et journalpunkt.

5. Efterfølgende modtager du info fra sundhedskoordinatoren omkring, hvornår forsamtalen afholdes.
- Du inviteres med til denne, når det er beslutte hvilket hold borgeren skal deltage på og perioden er kendt.
- Du skal lave et journalnotat på sagen i FASIT med teksten ”Natur på recept i perioden xxxx-xxxx”.
- Du er selv ansvarlig for opfølgning på borgeren, inden Natur på recept slutter.

6. Hvis en borger melder afbud eller uden varsel udebliver fra en aktivitet, vil underviseren give besked til projektleder, som derefter kontakter dig som sagsbehandler.