Træning i det fri

Kender du mulighederne for at træne i det fri?

Odden
I Silkeborg Kommune er der mange muligheder for at træne i det fri. Du kan finde træningsstationer, hjertestier og sundhedsspor, hvor du kan få både motion, frisk luft og naturoplevelser.

Du kan læse mere på Silkeborg Kommunes hjemmeside