Kultur på recept

Kultur på recept er for dig, der er sygemeldt/ledig med stress, angst eller depression.

I disse to film kan du høre om den positive effekt, Kultur på recept har haft på nogle af deltagernes trivsel og mentale sundhed, og hvordan tilbuddet kan medvirke til at gøre borgerne mere arbejdsparate


Kultur på recept 2.0

Tilbuddet er til dig, der er sygemeldt/ledig med stress, angst eller depression.

Er du interesseret i at blive en del af forløbet, kan din sagsbehandler henvise dig til forløbet. Herefter vil du blive kontaktet af Helen Kjærsgaard fra Sundhedshuset i Silkeborg, som du kan stille spørgsmål til, og I kan sammen tale om, om forløbet er noget for dig.

Forløbet foregår tirsdage og torsdage, hvor vi er sammen 1½ -2 timer pr. gang.

Vi mødes på skiftende lokaliteter, på nogle af de kulturinstitutioner, der findes i Silkeborg Kommune.

Kultur på recept er et 8 ugers forløb, hvor du mødes 2 gange om ugen med andre i samme situation og får en kulturindsprøjtning på byens kulturinstitutioner.

Målet er at styrke din mentale sundhed ved at fokusere på kultur - ikke sygdom.

Du bliver en del af en gruppe på max. 15 personer. Her skal i sammen opleve forskellige kulturaktiviteter i Silkeborg. Aktiviteterne kan f.eks. være:

 • Omvisning i en aktuel kunstudstilling på Silkeborg Bad
 • Guidet fælleslæsning på Silkeborg Bibliotek
 • Sang på den Kreative Skole
 • Malerværksted på Museum Jorn

Der vil være kulturguider de forskellige steder, som står for aktiviteterne.

Den eneste forudsætning for at deltage på Kultur på recept er, at du har motivationen til at møde op og kan være sammen med andre mennesker.

Det er muligt at være delvist raskmeldt på dit arbejde, i virksomhedspraktik eller følge en behandling samtidig med, at du får Kultur på recept.

Aktiviteter i Kultur på recept, Silkeborg Kommune:

”Tegning, ro og æstetisk fordybelse”

Sted: Kunst Centret Silkeborg Bad

Varighed: 2 timer

Gennem fire mødegange lærer du sammen med vores kulturguide stedet at kende: Skulpturparken, det grønne område, historien om kuranstalten, kunst på stedet.

Gradvis introduceres deltagerne gennem simple øvelser til at tegne. Den enkelte deltager støttes undervejs med individuel vejledning. Målet er både at finde ro ved aktiv fordybelse (tegning) og at finde glæde ved kunsten. I hver session er der også en fælles kaffepause.

 

”Asger Jorns kunst - i kunstværker og tanker”

Sted: Museum Jorn

Varighed: 2 timer

 • Omvisning I - Kulturguiden fortæller om Museum Jorn og Asger Jorn ud fra en række af museets kunstværker. Der lægges undervejs op til dialog med spørgsmål fra både kulturguide og deltagere. Der er ingen forudsætninger for at deltage, og man bestemmer selv, i hvilket omfang, man vil byde ind med sine tanker omkring kunsten.

 • Omvisning II - Asger Jorn var af den opfattelse, at kunsten ikke indeholder en endegyldig fortolkning, men kan opleves på mange forskellige måder – afhængig af øjnene, der ser. Vi skal snakke om Jorns kunstværker og hans tankesæt bag dem, og måske får deltagerne et nyt syn på kunsten. Afhængig af deltagerinteresse er der desuden mulighed for omvisning i museets særudstillinger.

 • Værksted I - Workshoppen går bag om Asger Jorns kreative eksperimenter og udforsker hans forskellige kunstneriske idéer. Med baggrund i kendskabet til Jorns kunst, eksperimenteres deltagerne i museets værksted med drypmalerier, snormalerier og kuglemalerier.

 • Værksted II - Workshoppen begynder med en introduktion til Asger Jorns lystegninger. Derefter kan deltagerne selv afprøve teknikken: Et billede tegnes i luften med en lommelygte foran et kamera og lyssporet registres som en tegning af lys. Hver deltager laver sin egen personlige lystegning, som efterfølgende både bliver sendt til vedkommende pr. mail og printet ud på museets blækprinter.

 

” Shared Reading”

Sted: Silkeborg Bibliotek

Varighed: 1 time

Fælleslæsning er en måde at få litteraturoplevelser på – uden at skulle læse selv. Det kræver ingen forberedelse eller forhåndskendskab at deltage - kun lysten til at være med og måske bidrage med de tanker, som du får undervejs.

Ved fælleslæsning får deltagerne først læst en tekst højt af kulturguiden, som herefter leder en samtale på baggrund af teksten.

 

”Sang”

Sted: Den Kreative Skole

Varighed: 2 timer

Her kan du prøve din stemme af i trygge omgivelser. Vi varmer krop og stemme op, og prøver at synge både højt og lavt, stille og kraftigt.

Det at synge sammen, kan være både provokerende og til at blive høj af. Her kan alle være med - og der må gerne grines og grædes. Vi synger over velkendte og nye sange, der giver luft til både lunger og hjerte.

Aktiviteterne tilpasses, så alle kan være med uden særlige forudsætninger. 

Når der er planlagt kommende forløb, kan du se det her.

Henvend dig til din sagsbehandler for at finde ud af, om det kunne passe ind i din plan at deltage.
Hvis du er henvist, men endnu ikke har hørt noget fra tilbuddet, er du meget velkommen til at kontakte Helen Kjærsgaard som afholder opstarts samtalerne.
Du kan finde kontaktoplysninger på Helen i boksen med overskriften "Kontakt".

Din arbejdsgang som sagsbehandler:

 1. Kultur på recept er for sygemeldte/ledige borgere med stress, angst og depression i let til moderat grad.

 2. Efter aftale med borgeren sender du en mail til sundhedskoordinatoren på kpr@silkeborg.dk med teksten ”Henvisning“ i emnefeltet.
  • Mailen skal indeholde borgerens navn, CPR nummer, telefonnummer, mailadresse samt målgruppe (altså sygedagpenge, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, kontanthjælp, uddannelseshjælp eller sygemeldt fleksjobber etc.)

 3. Du er som sagsbehandler ansvarlig for at lave et samtykke til videregivelse/indhentning af oplysninger til/fra Kultur på recept.
  • Det er tilstrækkeligt med et mundtligt samtykke.
  • Skriv i mailen til sundhedskoordinator, at borger har givet samtykke.

 4. På borgerens ’Min Plan’ på Jobnet.dk tilføjer du Kultur på recept som et journalpunkt.

 5. Efterfølgende modtager du info fra sundhedskoordinatoren omkring, hvornår forsamtalen afholdes.
  • Du inviteres med til denne, når det er beslutte hvilket hold borgeren skal deltage på og perioden er kendt.
  • Du skal lave et journalnotat på sagen i FASIT med teksten ”Kultur på recept i perioden xxxx-xxxx”.
  • Du er selv ansvarlig for opfølgning på borgeren, inden Kultur på recept slutter.

 6. Hvis en borger melder afbud eller uden varsel udebliver fra en kulturaktivitet, vil kulturguiden give besked til projektleder, som derefter kontakter dig som sagsbehandler.