Kultur på recept

Kultur på recept er for dig, der er sygemeldt med stress, angst eller depression

Kultur på recept

Tilbuddet er til dig, der er sygemeldt med stress, angst eller depression

Tilbuddet kræver henvisning gennem sagsbehandler

Forløbet foregår på forskellige kulturinstitutioner i Silkeborg Kommune

Kultur på recept er et 10 ugers forløb, hvor du mødes 3 gange om ugen med andre i samme situation og får en kulturindsprøjtning på byens kulturinstitutioner. 

Målet er at styrke din mentale sundhed ved at fokusere på kultur - ikke sygdom.

 

Du bliver en del af en gruppe på 12 personer. Her skal i sammen opleve forskellige kulturaktiviteter i Silkeborg. Aktiviteterne kan f.eks. være: 

  • Omvisning i en aktuel kunstudstilling på Silkeborg Bad
  • Guidet fælleslæsning på Silkeborg Bibliotek
  • Kulturhistorisk byvandring ved Museum Silkeborg
  • Malerværksted på Museum Jorn

Der vil være kulturguider de forskellige steder, som står for aktiviteterne. 

Den eneste forudsætning for at deltage på Kultur på recept er, at du har motivationen til at møde op og kan være sammen med andre mennesker. Det er muligt at være delvist raskmeldt på dit arbejde, i virksomhedspraktik eller følge en behandling samtidig med, at du får Kultur på recept. 

Du kan læse mere om tilbuddet her

 

Aktiviteter i Kultur på recept, Silkeborg Kommune:

 

"Fælleslæsning"

Silkeborg Bibliotek

Varighed: 1 time


Fælleslæsning er en måde at få litteraturoplevelser på - uden at skulle læse selv. Det kræver ingen forberedelse eller forhåndskendskab at deltage - kun lysten til at være med of måske bidrage med de tanker, som du får undervejs. Ved fælleslæsning får deltagerne først læst en tekst højt af kulturguiden, som herefter leder en samtale på baggrund af teksten. 

 

"Fælleslytning"

Musikformidler Andreas Führer

Varighed: 1½ time


Deltagerne skal lytte til musik, til naturen, til teknologien - og sågar forsøge at lytte til ingenting. Musikken kan komme fra mange steder og tidsperioder og have mange formål: Musik der kan optimere din søvn, musik der anvendes i butikker, musik beregnet til børn, filmmusik, musik produceret til telefoner, biler ect. Aktiviteten går ud på at lytte til musik og lyde og tale om, hvordan det påvirker os. Alle kan deltage, og man bestemmer selv, i hvilket omfang, man vil byde ind med sine tanker og refleksioner omkring oplevelsen. 

 

"Silkeborg Synger Morgensang"

Kedelhuset

Varighed: 2 timer


Silkeborg Synger Morgensang er et tilbud for alle, er har lyst til at bruge en time den sidste torsdag i hver måned til at synge sammen med andre (der deltager sædvanligvis over 100 personer). Fællessangen skaber fællesskab, mens sangskatten holdes i live. Vi synger fortrinsvis gamle kendinge fra Højskolesangbogen og nyere danske sange. Efter morgensangen sætter deltagerne fra Kultur på recept sig sammen med kulturguiden og snakker om, hvad fællessangen kan. 

 

"Tegning, ro og fordybelse"

KunstCentret Silkeborg Bad

Varighed: 2 timer

Gennem fire mødegange lærer du sammen med vores kulturguider stedet at kende: Skulpturparken, det grønne område, historien om kuranstalten, kunst på stedet. Gradvis introduceres deltagerne gennem simple øvelser til at tegne. Den enkelte deltager støttes undervejs med individuel vejledning. Målet er både at finde ro ved aktiv fordybelse (tegning) og at finde glæder ved kunsten. Det er en god ide på forhånd at orientere sig om den aktuelle udstilling via Silkeborg Bad

 


"Mennesket i historien - Historien i mennesket"

Museum Silkeborg 

Varighed: 2 timer


Kulturhistorisk omvisning

Manden fra Mosen, den 2400 år gamle Tollundmand, giver en enestående mulighed for at stå ansigt til ansigt med fortiden - den danske jernalder. Hvorfor endte han sine dage i mosen? Hvad kan det fortælle om jernalderens tro/overtro? Disse spørgsmål giver anledning til at tænke nærmere over livet i jernalderen, og ved rundvisning i udstillingen på Hovedgården finder vi måske nogle svar. Vi skal kigge, tænke, tale, skrive og tegne, men man bestemmer selv i hvilket omfang, man vil byde ind med sine tanker. 


Kulturhistorisk byvandring

Byen danner ramme om menneskenes liv. Byen er historie og fortæller historier om nutidens og fortidens mennesker. Byens huske, gader og pladser emmer af levet liv. Kulturguiden inviterer deltagerne med på en byhistorisk vandring, der lægger op til refleksion: Hvad er det, en bygning signalerer? Hvorfor er gaderne så lige i Silkeborg? Hvorfor er Hjejlekiosken opført i bindingsværk? Hvordan kan man se på kloarkdækslerne, at man er i Silkeborg? Osv.    

 

 

"Skabt af papir"

Papirmuseet

Varighed: 2 timer

 

Aktiviteterne vil indeholde både en teoretisk og en praktisk del. Det teoretiske vil være en bid af papirets, fabrikkens og byens historie samt lidt papirteori. Den praktiske del består i, at deltagerne selv får mulighed for at prøve at fremstille papir på gammeldags facon. Her vil vi både lære at "øse" det klassiske håndgjorte papir og det mere eksperimenterende. Aktiviteterne sluttes af med en snak over en kop kaffe, hvor deltagerne sammen med kulturguiden drøfter dagens oplevelser. 

 

 

"Asger Jorns kunst - i kunstværker og tanker"

Museum Jorn

Varighed: 2 timer

 

Omvisning I

Kulturguiden fortæller om Museum Jorn og Asger Jorn ud fra en række af museets kunstværker. Der lægges undervejs op til dialog med spørgsmål fra både kulturguide og deltagere. Der er ingen forudsætninger for at deltage, og man bestemmer selv, i hvilket omgang, man vil byde ind med sine tanker omkring kunsten. 

 

Omvisning II

Asger Jorn var af den opfattelse, at kunsten ikke indeholder en endegyldig fortolkning, men kan opleves på mange forskellige måder - afhængig af øjnene, der ser. Vi skal snakke om Jorns kunstværker og hans tankesæt bag dem, og måske får deltagerne et nyt syn på kunsten. Afhængig af deltagerinteresse er der desuden mulighed for omvisning i museets særudstillinger. 

  

Værksted I

Workshoppen går bag om Asger Jorns kreative eksperimenter og udforsker hans forskellige kunstneriske ideer. Med baggrund i kendskabet til Jorns kunst, eksperimenterer deltagerne i museets værksted med drypmalerier, snormalerier og kuglemalerier. 

 

Værksted II

Workshoppen begynder med en introduktion til Asger Jorns lystegninger. Derefter kan deltagerne selv afprøve teknikken: Et billede tegnes i luften med en lommelygte foran et kamera og lyssporet registreres som en tegning af lys. Hver deltager laver sin egen personlige lystegning, som efterfølgende både bliver sendt til vedkommende pr. mail og printet ud på museets blækprinter. Derefter arbejdes med de-collage i værkstedet. Den kreative aktivitet tilpasses så vidt muligt deltagerens ønsker og behov. 

 

 

"Billedkunst"

Den kreative Skole

Varighed: 2 timer

 

På en legende og sjov måde vil vi eksperimentere med en række forskellige materialer og kreative teknikken såsom: Maleri med spartel og savsmuld; aftryk og mønstre af forskellige ting og sager; tegning med grafitpulver; at smelte ostevoks og lade det blive en del af et maleri med flydende farver etc. Aktiviteten har til formål at give deltagerne en god oplevelse med kreative udtryk. Du behøver ikke have nogen erfaring med billedkunst - kun lysten til at prøve noget nyt. 

 

 

"Sang"

Den Kreative Skole

Varighed: 2 timer


Her kan du prøve din stemme af i trygge omgivelser. Vi varmer krop og stemme op, og prøver at synge både højt og lavt, stille og kraftigt. Det at synge sammen, kan være både provokerende og til at blive høj af. Her kan alle være med - og der må gerne grines og grædes, for mens nogle sange rører os til tårer, er andre sange gode til at blive glad i låget af. Vi synger både enstemmigt og lette korsatser over velkendte og nye sange, der giver luft til både lunger og hjerte. Aktiviteterne tilpasses, så alle kan være med uden særlige forudsætninger. 

 

 

 

 

Der starter løbende nye forløb op. Kontakt projektleder Line Sørensen for at høre hvornår det er muligt at starte op. Du finder kontakt oplysninger i boksen til højre

For yderligere information om forløbet kontakt projektleder Line Sørensen. Du finder kontakt oplysninger i boksen til højre