Lær at takle kroniske smerter

Kurset er et selvhjælpskursus for dig, som har haft kroniske smerter i mere end 3 måneder og som gerne vil leve bedre med smerterne.

Patientudd_paa_hovedet

Sundhedshusets tilbud til dig, der lever med kroniske smerter

Tilbuddet er til alle borgere over 18 år, der har haft kroniske smerter i mere end 3 mdr.

Tilbuddet kræver ikke lægehenvisning

Tid og sted varierer fra kursus til kursus. Kontakt sygeplejerske og koordinator Helen Skov Kjærsgaard for at få nærmere oplysning. Se kontakt oplysninger i boksen til højre

Tilbuddet er et gruppeforløb. 

Vi mødes 6 gange á 2½ time – én gang om ugen.
Underviserne kender selv til livet med kroniske smerter, og har taget en instruktøruddannelse hos Komitéen for Sundhedsoplysning.

Du kan læse mere om metoden og forløbet her:
Besøg den landsdækkende hjemmeside

På kurset vil du få:

• Redskaber til at håndtere de symptomer og udfordringer, der ofte følger med kroniske smerter
• Inspiration til at leve en sundere og mere aktiv hverdag med kroniske smerter

Du kan blive bedre til at:
• Skabe balance mellem aktivitet og hvile
• Håndtere symptomer som træthed og tristhed
• Tale med andre om dine problemer
• Løse problemer i dagligdagen

Nyt kursus startede op d. 4. september. Der er for nuværende ikke planlagt flere kommende forløb.  

Kontakt sygeplejerske og koordinator Helen Skov Kjærsgaard for yderligere oplysninger. Du finder kontakt oplysninger i boksen til højre

For yderligere information eller for at tilmelde dig et kursus, kontakt sygeplejerske og koordinator Helen Skov Kjærsgaard. Du finder kontakt oplysninger i boksen til højre