Lær at takle kroniske smerter

Kurset er et selvhjælpskursus for dig, som har haft kroniske smerter i mere end 3 måneder og som gerne vil leve bedre med smerterne.

Patientudd_paa_hovedet
På kurset vil du få:

• Redskaber til at håndtere de symptomer og udfordringer, der ofte følger med kroniske smerter
• Inspiration til at leve en sundere og mere aktiv hverdag med kroniske smerter

Du kan blive bedre til at:
• Skabe balance mellem aktivitet og hvile
• Håndtere symptomer som træthed og tristhed
• Tale med andre om dine problemer
• Løse problemer i dagligdagen

Praktiske informationer 

Det er gratis at deltage.
For at deltage skal du leve med kroniske smerter, som har varet mindst 3 mdr.
Vi mødes 6 gange á 2½ time – én gang om ugen.
Underviserne kender selv til livet med kroniske smerter, og har taget en instruktøruddannelse hos Komitéen for Sundhedsoplysning.

Du kan læse mere om metoden og forløbet her:
Besøg den landsdækkende hjemmeside