Lær at takle kroniske smerter

Kurset er et selvhjælpskursus for dig, som har haft kroniske smerter i mere end 3 måneder og som gerne vil leve bedre med smerterne.

Patientudd_paa_hovedet

Sundhedshusets tilbud til dig, der lever med kroniske smerter

Tilbuddet er til alle borgere over 18 år, der har haft kroniske smerter i mere end 3 mdr.

Tilbuddet kræver ikke lægehenvisning

Tid og sted varierer fra kursus til kursus. Kontakt sygeplejerske og koordinator Helen Skov Kjærsgaard for at få nærmere oplysning. Se kontakt oplysninger i boksen til højre

Tilbuddet er et gruppeforløb. 

Vi mødes 6 gange á 2½ time – én gang om ugen.
Underviserne kender selv til livet med kroniske smerter, og har taget en instruktøruddannelse hos Komitéen for Sundhedsoplysning.

Du kan læse mere om metoden og forløbet her:
Besøg den landsdækkende hjemmeside

På kurset vil du få:

• Redskaber til at håndtere de symptomer og udfordringer, der ofte følger med kroniske smerter
• Inspiration til at leve en sundere og mere aktiv hverdag med kroniske smerter

Du kan blive bedre til at:
• Skabe balance mellem aktivitet og hvile
• Håndtere symptomer som træthed og tristhed
• Tale med andre om dine problemer
• Løse problemer i dagligdagen

Der starter nyt forløb op tirsdag d. 5. maj 2019 kl. 10.00 - 12.30, i "Huset" på Kejlstrupvej 51.   

Kontakt sygeplejerske og koordinator Helen Skov Kjærsgaard for yderligere oplysning eller tilmelding. Du finder kontakt oplysninger i boksen til højre

For yderligere information eller for at tilmelde dig et kursus, kontakt sygeplejerske og koordinator Helen Skov Kjærsgaard. Du finder kontakt oplysninger i boksen til højre