Pårørende

Er du pårørende til en kræftsyg? Som pårørende til et menneske med en kræftsygdom findes der en række tilbud, som du kan benytte.

Kræftrehabilitering

Vi prøver her at samle de tilbud, som vi har kendskab til for pårørende. Det kan være aktuelle grupper, foredrag og lignende, som vi vil henvise til og skrive lidt om her.

Kræftens Bekæmpelse yder hjælp og støtte til både kræftsyge og deres pårørende. Du kan læse mere om deres tilbud på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside her 

I Silkeborg Kommune er du som pårørende altid velkommen, til at kontakte koordinator ved Kræftrehabiliteringen Gitte Haaning, for at høre mere om, hvilke muligheder der findes for pårørende.