KOL

Har du KOL i moderat grad? Så tilbyder Sundhedshuset forløbet Godt på vej. Her kan du få 12 ugers træning og inspiration til at finde nye veje til at leve et sundt og godt liv med KOL.

Er du motiveret for at træne og deltage i undervisning på hold?

Du motionerer 2 gange om ugen og deltager i undervisning om livsstilsvaner 1 gang om ugen. Der er mulighed for at træne i det fri.

Du skal kunne bevæge dig rundt uden brug af ganghjælpemidler.

Din læge skal henvise dig tilbuddet.

På Godt på vej deltager også borgere med diabetes og hjertesygdom.