Hjerterehabilitering efter hjertesygdom

Hjerterehabilitering er et tilbud for dig med hjertesygdom, som netop har været indlagt. Du skal henvises fra hospitalet med en genoptræningsplan for at deltage.

Vær opmærksom på at YouTube sætter cookies på din computer/tablet/mobil ved afspilning af videoen. 

 

Praktisk information om hjerterehabilitering

Hospitalet kan henvise dig til hjerterehabilitering i Sundhedshuset hvis du har:

 • Åreforkalkning og netop er opstartet medicinsk behandling
 • Haft en blodprop i hjertet
 • Fået foretaget ballonudvidelse
 • Fået foretaget hjerteklap operation
 • Fået foretaget By-pass operation
 • Hjertesvigt
 • Hjerterytmeforstyrrelser

Efter din udskrivelse fra hospitalet bliver du inviteret til en samtale med en sygeplejerske og en læge i Hjertemedicinsk Klinik.

Her vil det blive vurderet, om din hjerterehabilitering skal foregå på hospitalet eller i kommunen.

Hvis genoptræningen vurderes at ligge bedst i kommunen, vil vi i Sundhedshuset modtage en henvisning og klarmelding fra hospitalet, hvorefter du inden for 8 dage vil blive kontaktet af Sundhedshuset med indkaldelse til en opstartssamtale.

Der er hjertemotion mandage og onsdage på forskellige tidspunkter fra morgen til sen eftermiddag.

Hjerterehabiliteringen foregår i Sundhedshuset, Toldgade 29 i Silkeborg. Hvis du ønsker at træne i det fri, vil motionen en gang om ugen foregå i Silkeborgs natur efter aftale.

Forløbet indeholder:

 • Indledende samtale med afklaring af problemstillinger, behov og mål for forløbet samt en fysisk test.

 • Motion 2 gange ugentligt i 12 uger, hvor vi afprøver forskellige motionsformer, med fokus på at forbedre kondition og styrke.

 • Undervisning i hjertesygdom, medicin, kost, motion, psykisk reaktion med mere for dig og din nærmeste pårørende.

 • Introduktion til Hjerteforeningen.

 • Mulighed for individuel diætbehandling og hjælp til rygestop.

 • Mulighed for motion i det fri.

 • Slutsamtale efter endt motionsforløb med afklaring af mål og handleplaner samt fysisk test.

I hjerterehabiliteringen vil du møde fysioterapeuter, sygeplejerske og diætist.

For yderligere information kan du tage kontakt til sygeplejerske Helle Fallesen. Du kan finde kontakt oplysninger i boksen timed overskriften "Kontakt".