Afklarende samtale

En afklarende samtale er til dig, der gerne vil have støtte og vejledning til at se på din fysiske og psykiske sundhed. Vi vil sammen med dig undersøge, hvordan du bedst
muligt finder en retning.

Billede af blomsterknopper

Praktisk information om afklarende samtale

Borgere over 18 år, bosat i Silkeborg Kommune, som er i risiko for eller har kronisk sygdom og/eller ønsker hjælp i forhold til deres psykiske helbred.

Tilbuddet kræver ikke henvisning.

Samtalen foregår i dagtimerne.
Samtalen vil foregå i Sundhedshuset, pr. telefon, online eller på en gåtur.

For yderligere information kan du tage kontakt til fysioterapeut Linda Holmberg. Du kan finde kontaktoplysninger i boksen med overskriften "Kontakt".