Tilbud til mænd

I Sundhedshuset har vi forskellige sundhedstilbud til mænd. Samtidig er vi glade for at mange mænd benytter vores tilbud for både mænd og kvinder. Vi glæder os til at se Jer.

Billede af far og dreng

Flere mænd deltager på vores mange, forskellige tilbud og mænd er meget velkomne på vores forløb.

På næsten alle vores holdforløb er ca. 50 % af deltagerne mænd.

Herunder kan du læse mere om vores tilbud særligt rettet mod mænd.

Tilbud særligt rettet mod mænd

Mænds mødesteder er i alt sin enkelthed et sted, hvor mænd kan mødes og lave forskellige aktiviteter sammen.

Mænd kan her være sammen om meningsfyldte projekter i selskab med andre mænd. I Silkeborg Kommune er der mænds mødesteder i Kjellerup og Silkeborg.

Læs mere om Mænds mødesteder i Kjellerup

Læs mere om Mænds mødesteder i Silkeborg

Der findes flere forskellige mandegrupper og mandefællesskaber rundt om lokalt i Silkeborg Kommune. Heraf kan nævnes Kragelund og Resenbro.

Naturkræfter er et frilufts- og træningstilbud til mænd, der har eller har haft kræft. Træningen foregår udendørs i skovene omkring Silkeborg.

Naturkræfter er et 3 måneders udendørs træningsforløb i skoven, hvor størstedelen af træningen opnås gennem skovarbejde. I samarbejde med Naturstyrelsen vil træningen bestå af nedklipning af invasive arter, kløvning og stabling af brænde, vedligehold af naturområder m.m.

Målet er, at du genvinder dine kræfter, så du kan vende tilbage til dagligdagen, som du kender den.

Træningen bliver tilrettelagt og tilpasset i samarbejde med en fysioterapeut, der er til stede hver mødegang.

Formålet med at deltage i træningen er, at du:

  • Genvinder eller vedligeholder din muskelstyrke og kondition
  • Reducerer dine smerter eller ubehag opstået i forbindelse med dit sygdoms og behandlingsforløb
  • Motiveres til bevægelse og fysisk aktivitet gennem samværet med andre mænd i naturen

Naturkræfter mødes hver mandag og onsdag kl. 10.30-12.30 i naturen.

Du vil få oplyst præcist træningssted ved tilmelding.

Instruktør er fysioterapeut Morten Bach Larsen, tlf. 29 11 96 04.

Hos vores samarbejdspartner Selvhjælp Silkeborg har de et tilbud til mænd, som vil videre i deres liv.

Tilbuddet henvender sig til mænd, som efter en fyring, efter periode uden ansættelse eller som er midt i en svær opsigelse – ELLER er midt i en skilsmisse eller lignende.

Ved at deltage kan man bl.a. opnå at:

  • Få nyt fællesskab med folk som dig 1 gang om ugen
  • Finde fokus og holde fast i det
  • Få overblik og finde nye muligheder
  • Få ny energi til at komme videre

Få mere information på Selvhjælp Silkeborgs hjemmeside

Vær opmærksom på at YouTube sætter cookies på din computer/tablet/mobil ved afspilning af videoen.