Jeg er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet. Jeg er autoriseret og har en 5-årig specialist uddannelse i klinisk psykologi. For nogle år siden skiftede jeg spor til ledelse.

Siden 2007 har jeg arbejdet med udvikling og understøttelse af sundhedsfremmende indsatser. Jeg er meget optaget af, at vi i Sundhedshuset har tilbud, der støtter og styrker både kroppen og sindet. Foruden sundhedsfremme interesserer jeg mig meget for sindet, krop-psyke sammenhæng, livsmod og for etik.

Jeg startede som leder af Sundhedshuset i november 2017.

I er alle såvel borgere som samarbejdspartnere velkomne til at kontakte mig med spørgsmål eller kommentarer til Sundhedshusets tilbud.