Mona er uddannet sygeplejerske i 2010. Hun har tidligere været ansat på Aarhus Universitetshospital, herunder Kræftafdelingen, samt i Silkeborg Kommune. I 2014 tog hun en efteruddannelse i palliation.
I Sundhedshuset er Mona koordinator på tobaks- og rygestopindsatsen, og du møder hende også som rygestopvejleder. Herudover kan du møde hende til trivselssamtaler.
Mona har været ansat i Sundhedshuset siden september 2021.