PÅ BARSEL I 2021-2022.

Maja er uddannet sygeplejerske i 2013. Hun har tidligere været ansat i Aarhus Kommune og Aarhus Universitets Hospital på Afdeling for Ældresygdomme. I 2018 tog hun en efteruddannelse i palliation.
I Sundhedshuset er Maja koordinator på tobaks- og rygestopindsatsen, og du møder hende også som rygestopvejleder. Herudover kan du møde hende til undervisning på "Forløb for dig med KOL, hjertesygdom eller diabetes"  og til trivselssamtaler.
Maja har været ansat i Sundhedshuset siden september 2020.