Helle er uddannet sygeplejerske i 1988. Intensiv sygeplejerske 1997.

Helle har erfaring fra mange forskellige sygehusafdelinger. Endvidere har hun 11 års erfaring fra arbejde som konsultationssygeplejerske i Almen Læge Praksis, med fokus på kronisk sygdom, forebyggelse og sundhedsfremme.

Helle har været ansat som koordinator på Hjerterehabilitering i kommunalt regi siden opstart i 2016.

Du kan møde Helle i holdtræninger, individuelle samtaler med borgere med hjertesygdom og deres pårørende, som rygestopvejleder, samt som underviser, både i Hjerterehabiliteringen og i "Forløb for dig med KOL, hjertesygdom eller diabetes", forløb for borgere med kroniske lidelser.