Helen blev uddannet sygeplejerske i 1993 og har arbejdet med smerter, kronisk sygdom, forebyggelse og sundhedsfremme på mange forskellige måder både på hospital, i hjemmeplejen, i visitationen og i det private. Helen har desuden mange års erfaring med psykiske belastningstilstande som stress og depression.

Helen har været ansat i sundhedshuset siden oktober 2012.

Hvis du ikke trives og synes, at du har brug for en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig, er du velkommen til at kontakte Helen på telefon eller mail.

Helen underviser på stresshåndteringsforløb og er koordinator på Lær at tackle kroniske smerter og Lær at tackle angst og depression.

Du vil også kunne møde Helen i Helhedsplanen på Arendalsvej, Lupinvej og Resedavej.