Helen blev uddannet sygeplejerske i 1993 og har arbejdet med smerter, kronisk sygdom, forebyggelse og sundhedsfremme på mange forskellige måder både på hospital, i hjemmeplejen, i visitationen og i det private. Helen har desuden mange års erfaring med psykiske belastningstilstande som stress og depression. 

Helen underviser på stresshåndteringsforløb og er koordinator på Lær at tackle forløbene.

Du vil også kunne møde Helen i Helhedsplanen på Arendalsvej, Lupinvej og Resedavej.

Helen har været ansat i Sundhedshuset siden oktober 2012.