Henvisning (for fagpersonale)

Denne side indeholder viden om, hvordan du som fagprofessionel skal henvise til Sundhedshusets tilbud.

Billede af blomster

Sygehuse 

Sygehusene skal indtil videre benytte MedCom skabelonen XREF01 ”sygehushenvisning” ved henvisning til tilbud i Sundhedshuset Silkeborg.

Praktiserende læger 

Praktiserende læger skal ved henvisning til tilbud i Sundhedshuset Silkeborg bruge MedCom skabelonen XREF15 ”kommunal forebyggelse”.

Vedr. henvisningsprocedure til forebyggelsestilbud i Sundhedshuset Silkeborg (praktiserende læger):

Under de forskellige pakker/henvisninger skal der vælges en kommunepakke/kommunehenvisning.

Under pakkehenvisning findes skabelonen til kommunal forebyggelse XREF15.

Det er forskelligt fra lægesystem til lægesystem, hvordan henvisningen findes frem.

Der kan findes en vejledning specifikt til de forskellige lægesystemer her:

https://www.medcom.dk/projekter/kommunal-henvisning/henvisning-til-kommunernes-forebyggelsestilbud/vejledninger-laegesystemer