Henvisning (for fagpersonale)

Denne side indeholder viden om, hvordan du som fagprofessionel skal henvise til Sundhedshusets tilbud.

Sygehusene skal indtil videre benytte MedCom skabelonen XREF01 ”sygehushenvisning” ved henvisning til tilbud i Sundhedshuset Silkeborg.


Praktiserende læger skal ved henvisning til tilbud i Sundhedshuset Silkeborg bruge MedCom skabelonen XREF15 ”kommunal forebyggelse”.

 

Vedr. henvisningsprocedure til forebyggelsestilbud i Sundhedshuset Silkeborg (praktiserende læger):

Under de forskellige pakker/henvisninger skal der vælges en kommunepakke/kommunehenvisning. Under pakkehenvisning findes skabelonen til kommunal forebyggelse XREF15. Det er forskelligt fra lægesystem til lægesystem, hvordan henvisningen findes frem. Der kan findes en vejledning specifikt til de forskellige lægesystemer her:

https://www.medcom.dk/projekter/kommunal-henvisning/henvisning-til-kommunernes-forebyggelsestilbud/vejledninger-laegesystemer